Firmy

Pozvěte kouzelníka na svatbu

Svatba je snad ten nejkrásnější den v životě každého dospělého člověka na této planetě. Jde o spojení dvou milujících se bytostí, duší, které svou podstatou splývají v jeden celek a dávají světu na odiv, že chtějí spolu trávit společné chvíle, ať už o samotě, nebo mimo své vlastní soukromí.

kouzelnická hůlka

Svatby lze pojmout velmi různorodě, buď jako velkolepou, výpravnou a drahou show, anebo jako skromné úřední jednání s přípitkem a slavnostním obědem v rodinném kruhu. Nejčastěji se svatební dny odehrávají v pojetí někde mezi těmito dvěma alternativami, bývají dle počasí a ročního období situovány i venku na zahradách a zahradních terasách a jejich součástí je velmi často i nějaké zpestření, např. vystoupení šermířů, klaunů, artistů anebo kouzelníka na svatbu.

nevěsta a ženich

Cílem je uvolnit atmosféru a spojit svatebčany v jeden celek – to je asi to hlavní, proč se kouzelníci s triky a mikromagií zvou na svatební hostiny a oslavy. Svatba je totiž obřad poněkud strnulý a příliš upjatý, dokud se hosté nezačnou napájet alkoholem. Zpočátku jde o dvě rodiny, které žily odděleně mnoho let, byly zvyklé na svá zázemí a životní styly a v mnoha případech se teprve u svatební hostiny začínají blíže seznamovat, poznávat, objevovat odlišné povahové charaktery a vlastnosti, na něž nejsou zvyklí. Jistě, chce to nějaký čas a samotná svatba to nemůže podchytit v celistvé podobě, ale může být tím prvním popudem k vzájemnému sblížení nejen tchánů a tchýní, ale i všech ostatních příbuzných.

Nechte promluvit mikromagii – pokud vám ji kouzelník přímo nabízí, neodmítejte ji. Jsou to prvky, které se provádí přímo v blízkosti svatebčanů, na stolech, poblíž židlí či přímo s asistencí některý ch osob. Kouzla jsou natolik blízko, že to zesiluje vzájemné energetické pole mezi všemi zúčastněnými. Mikromagie uvolňuje zábrany a lidé se stávají více sami sebou a chovají se přirozeně, lépe mezi sebou komunikují a je to mnohem lepší způsob uvolnění emocí, než se sklenkou alkoholického drinku.

Mohlo by se vám také líbit...