Společnost

Nemoc společnosti

Mnohokráte slýcháme o tom, že s naší společností je něco v nepořádku. Ale nejde spíše o to, jak to vnímáme my sami? Přijdeme si snad tak, že jsme špatní a provinilí, že neustále hrbíme záda u počítačů, tabletů a chytrých telefonů, že důsledkem toho se stáváme obětmi všemožných civilizačních chorob a že hloupneme?

virus pod mikroskopem

Ano, bezesporu jsou to určité problémy, které naši civilizaci nutí zamyslet se nad sebou, ale zas to nemůže být takové drama, o kterém slýcháme v médiích. Naše společnost má totiž ještě jednu velkou vadu – důvěřivost. Zvykli jsme si na dokonalé přístroje, dokonalé televize, mobilní telefony, na dokonalé tablety a počítače, ale nezvykli jsme si na to, že čím dokonalejší tyto věci jsou, tím nedůvěryhodnější jsou zprávy jimi poskytované. Nemůžeme pochopit, proč by nám chtěl někdo lhát a proč by si nás měl jen tak dobírat. Nejsme s to přijmout, že ne vše, co nám tito mazlíčci povídají, není v pořádku. Zvykli jsme si, že telefony a tablety jsou už dávno chytřejší než my, že vše, o říkají, je pravda, že nám vždy se vším poradí. A nedokážeme si připustit, že by věci, které nám jsou tak blízké, lhali nám, svým oddaným majitelům, tak nehorázně. A to bude ten největší problém. Média šíří všelijaké klepy pomocí svých sítí, pomocí internetu, televizního vysílání, pomocí novin, časopisů a sociálních sítí. Média nám říkají všemožné hlouposti jen proto, aby měla co říkat, aby neustále mohla zahlcovat svět novými zprávami a fantastickými objevy, aby vydělala největší peníze za největší hity.
lidské siluety

A my jim věříme. Věříme jim, že hloupneme a scvrkáváme se, věříme jim i všechno špatné, co si na nás vymyslí, věříme jim první poslední, a to je asi jediná choroba, kterou si můžeme jakožto společnost skutečně diagnostikovat. Nic jiného nám není. Nebo alespoň nic jiného, s čím bychom se nedokázali poprat. Nic, s čím bychom se sami nesrovnali, co bychom si sami jednou neuvědomili. Protože pokud nás jednou technologie skutečně začnou nebezpečně pohlcovat a uchvacovat do sebe, všimneme si toho a dokážeme to zarazit. Jsme přece lidstvo, jsme pány tvorstva. Dokážeme to. Avšak za jediné podmínky – že tehdy nezasáhnou média, naše stará nemoc, naše epidemie, že nevstanou ze svých křesel a nezakřičí, že to není pravda. Může se to stát, protože média rostou a žijí na a v technologiích. Technologie jsou jejich prazákladem. Pokud zničíme technologie, zničíme média. Ale možná si uvědomí, že pokud nechají technologiemi zničit nás, naši společnost, tak už jim nebude mít kdo věřit a kdo platit, takže nezasáhnou, nezaútočí na nás největší lží v dějinách, ale zruší svá vysílání a tak dále a vrátí se hezky ke starým dobrým novinám.


Mohlo by se vám také líbit...