Nezařazené

Druhy pojištění a pojistná smlouva

Druhy pojištění

a)       pojištění osob
b)      pojištění majetku
c)       pojištění odpovědnosti
d)      pojištění průmyslu a podnikatelů
e)      pojištění zemědělství
mince, tužky a dokumenty.jpg 
a)      pojištění osob
Chrání jednotlivce nebo rodiny před důsledky úrazů nebo vážných nemocí, které vedou ke ztrátě příjmu. V případě úmrtí pojištění pomáhá nahradit zdroj příjmu, pojistné plnění se vyplácí oprávněným osobám uvedených ve smlouvě.
druhy: úrazové, životní (kombinace spoření a pojištění, uzavírá se pro případ smrti, min doba spoření 5 let, umožňuje daňové zvýhodnění, max. 12 000), léčebních výloh, vážných nemocí (nesmí ho uzavřít, pokud nemocí již trpí)
 
b)      pojištění majetku
Chrání občany proti škodám na majetku (movitosti a nemovitosti), nejčastěji se pojišťují rizika živelná, vandalismus, vodovodní, kanalizace, topení.
druhy: pojištění domácnosti, pojištění staveb, pojištění rekreačních chat a chalup, havarijní pojištění…
projektant nad plánem.jpg 
c)       pojištění odpovědnosti
Chrání občany před náklady vzniklými v důsledku zranění cizích osob nebo při poškození cizího majetku. Musí se jednat o škody na majetku nebo na zdraví, které byly způsobeny z nedbalosti.
druhy: dobrovolná (vodovodní pojištění, pojištění psa), zákonná (pojištění odpovědnosti organizace vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem a nemocí z povolání, povinné ručení)
 
d)      pojištění průmyslu a podnikání
 
e)      pojištění zemědělství

Pojistná smlouva

Má písemnou podobu a každá změna musí mít formu dodatku. Musí obsahovat předem stanovené náležitosti: označení zastoupených stran, druh pojistné smlouvy = druh pojištění, číslo smlouvy, rozsah pojištění, popis pojistných událostí (povodně musí být samostatně), pojistná částka, výše pojistného, termíny, způsob úhrady, pojistná doba včetně počátku pojištění, podpisy stran, místo, datum + všeobecné podmínky, ke kterým se smlouva odvolává.
rodinné pojištění.jpg

Specifikace pojistných smluv:

Sdružené pojištění – kombinace několika pojištění u jedné pojistné smlouvy – umožňuje tak ochranu proti několika rizikům najednou.
Spoluúčast – částka, kterou pojišťovna při určité škodě hradí a umožňuje nižší platbu pojistného.
bonusy – procentní srážka z výše pojistného. Pojišťovna poskytuje osobám, které během pojistné doby neměly žádnou pojistnou událost.
malusy – procentní přirážka k pojistnému. Pro osoby, které mají mnoho pojistných událostí.

Mohlo by se vám také líbit...